Krematoriumo licencijavimas Latvijoje

Jei pageidaujate, krematoriumo paslaugos gali būti teikiamos bet įmonė, kuri vykdo 2010 liepos 1 kabinetas taisykles. Kremavimo reglamentų reikalavimus. Specialus leidimas (licencija) vykdyti kremavimo vietinės valdžios išduotą administracinėje teritorijoje krematoriumą. Nuo pirklio, kuris atliks kremavimo vardu, apima žodis kremavimas ir bus leidžiama atitinkamais pastatais tik – krematoriumų. Pastatas turi būti bent keturi kambariai: atskiras kambarys, kuriame speciali krosnis lavonas kremavimo; erdvė, kurioje velionis rengia kremavimas, ir vieta mirusio saugojimo temperatūra ne didesnė kaip 4 °C atskira patalpa, kurioje numatyta velionio atsisveikinimo, ir erdvė, kurioje operatorius saugo įrašus. Visos patalpos turi būti įrengtos signalizacijos sistemos ir praėjimo kontrolės sistemą ir apsaugoti nuo neteisėto įvažiavimo pašaliniams asmenims.

Prekybininkas negali turėti mokestinių skolų ir Valstybinė aplinkos tarnyba gauti B kategorijos teršiančios veiklos leidimą. Vietos valdžia turėtų priimti sprendimą per vieną mėnesį. Dėl specialaus leidimo (licencijos) valstybės rinkliava 80 eurų, bet dublikatą ar pakartotiniame specialų leidimą licencijos išdavimo mokestis mokamas valstybei 10 EUR. Jei prašymas pateikiamas ir specialus leidimas (licencija) turi būti išduotas elektroninio dokumento forma, valstybės rinkliava mokama taikant 0,9 koeficientą.

Ką ir kaip pasirinkti kremavimą

Mirusiojo sutuoktinis, giminaitis ar kitas asmuo, kuris organizuoja mirusiojo laidojimo, pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, arba savivaldybė, kuriai minėta miręs asmuo nėra (http://vlr.lt/laidojimo-paslaugos/), kurie nori padaryti mirusiajam kremavimas, turi būti pateiktas prekybininkai, kurie daro kremavimas, tai už kremavimą prašymą atlikti. Skunde, nurodant pareiškėjo pavadinimą, asmens kodas, adresas ir telefono numeris (jeigu yra), mirusiojo vardas, asmens kodas, mirties sertifikato numeris bei išdavimo data ir paskutinė mirusiojo gyvenamosios vietos adresas. Paraiškoje turi būti pateikiama mirties liudijimo (Pristatydamas originalas) kopija. Jei mirties baudžiamojoje byloje faktas, kartu su tyrimo priežiūrą prokuroro leidimą kremavimo mirusiojo. Liuteronai kremavimo yra leidžiama, tačiau katalikai ir stačiatikių nepalaiko toks pasirinkimas, tačiau, jei mirusysis turėjo žmonių valią, jis turėtų vykdyti bet kuriuo atveju.

Kremavimo procesas

Mirusiųjų deginimas turi būti priimtas, jei jis nėra pateikti degių ir sprogių straipsnius degimo proceso gali sukelti nepageidaujamų reakcijų. Pareiškėjui parašu kremavimo žurnale privalo patvirtinti, kad mirusysis nebuvo pateikti į objektą. Gėlės, kurie patenka į karstą po išsiskyrimo yra kremuotas kartu su mirusiuoju. Kitos gėlės ir vainikai, jei tokių yra kremuotas atskirai.

Mirę kremējams geras deginimas, natūrali medžiaga, į karstą, kuris gali būti tik geri degiosios natūralių medžiagų. Prieš kremavimo karstas dedamas į karščiui atsparaus plokštės kremavimo registracijos numerį ir įskaitomu kremavimo remiančios prekybinės vardu. Kremavimo krosnyje kremuotas tuo pačiu metu ne daugiau kaip vieną mirusiųjų.

Mirusiojo pelenai ir karščiui atsparus plokštė kaupiami ir pateikiami patvariojoje, oro ir vandens nepraleidžiantis kapsulę, kuri yra uždaromos ir žymimos su numeriu. Kapsulės taip pat turi būti aiškiai įskaitomas kremavimo registracijos numeris (numeris turi atitikti kremavimo žurnale), mirusiojo vardas, gimimo data mirusiojo, mirusiojo mirties dieną palikėjas kremavimo vieta ir data. Standartiniai urnas užsakymai Vokietijoje (jie atitinka ES standartus), jie yra pagaminti iš metalo ir šalinamos žemės yra padalintas į 15 iki 20 metų.

Kapsulės su mirusiojo pelenais turi būti išduotas pareiškėjo ar jo įgalioto asmens per tris dienas po laidotuvių ar kitą dieną, jei yra neatidėliotinas kremavimo. Jei per 45 dienų po kremavimo paraiškos rengėju arba jo įgaliotasis vlr.lt/ atstovas, kapsulės su mirusiojo pelenais nėra, ji parduotų tam skirtoje vietoje bezpiederīgo šalinimo miręs, ar mirusiojo pelenais barsto.

Comments are closed.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *